Regulamin

Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości Gości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.marine-park.pl, bądź w drodze indywidualnego zapoznania się Gości przy dokonywaniu czynności meldunkowych.
1. Rezerwacja pobytu jest równocześnie wyrażeniem zgody na poniżej zamieszczone warunki pobytu, dzięki którym uda nam się zapewnić Państwu zadowolenie z wypoczynku i jednocześnie usprawnić jego organizację.
2. Niewykorzystanie całości pobytu po wcześniejszym potwierdzeniu rezerwacji wpłatą na konto bankowe, obciąża Gości całą kwotą należną za niewykorzystanie usługi noclegu.
3. Niestawienie się Gości na terenie obiektu do godz. 20:00 w dniu rezerwacji i brak potwierdzenia spóźnienia, skutkuje anulowaniem rezerwacji, oraz możliwością wynajęcia pomieszczeń innej osobie.
4. Właściciel zwróci zadatek jeżeli do realizacji usługi nie dojdzie z jego winy.
5. Zadatek zaś przepada w całości z chwilą odwołania przez Gości rezerwacji pobytu.
6. Obowiązują terminy minimum tygodniowe i wielokrotność.
7. Turnus rozpoczyna się od soboty i kończy w sobotę. Opłata za pobyt płatna jest z góry w dniu przyjazdu w formie przelewu lub przekazu pocztowego.
8. Istnieje możliwość przedłużenia okresu pobytu, po wcześniejszym uzgodnieniu.
9. Goście wyrażający chęć przedłużenia pobytu w „Marine-Park”, proszeni są o zgłoszeniu takiego faktu do godz. 10:00 w dniu poprzedzającym wyjazd.
10. Przedłużenia pobytu będziemy realizować w miarę naszych możliwości.
11. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Goście mają obowiązek okazania dokumentu z fotografią (Ustawa z dn. 10.04.1974 o Ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz. U. z 2001 r. nr 87 poz. 960)
12. W momencie przekazania Gościom kluczy do wynajmowanych pomieszczeń stają się oni za nie odpowiedzialni.
13. Za zagubiony klucz Gość jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50,00 PLN.
14. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z ich winy lub winy osób odwiedzających. Po konsultacji z właścicielem zostaną Oni obciążeni kosztami naprawy.
15. Goście naruszający zasady niniejszego regulaminu, zobowiązani będą do opuszczenia obiektu bez zwrotu kosztów.
16. „Marine-Park” nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane na terenie ośrodka.
17. „Marine-Park” nie ponosi odpowiedzialności za utratę pieniędzy, innych kosztowności lub przedmiotów mających wartość naukową.
18. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa, będę odsyłane na jego koszt i ryzyko na wskazany adres. Jeżeli będzie to napotykało trudne do przezwyciężenia trudności, ośrodek może zastosować procedurę przewidzianą w art. 183 § 2 i następne kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny – Dz. U. 64.16.93 z późn. zm).
19. W obiektach zabrania się palenia papierosów, świec, oraz używania przedmiotów stwarzających zagrożenie pożaru.
20. Zabrania się wynoszenia mebli i wyposażenie poza obręb domku i tarasu.
21. Utrzymanie czystości w domku i przynależnym tarasie należy do Państwa.
22. Personel obiektu służy Gościom wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.

Projekt i program Interhead.pl
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Rozumiem i akceptuje.